Nội dung giảng dạy
Nội dung giảng dạy

Nội dung giảng dạy

Nhập học
Khóa học học lên (đại học, đại học ngắn hạn, trường chuyên môn)
Khai giảng khóa học Khóa học
Tháng 4

24 Tháng

Tháng 7

21 Tháng

Tháng 10

18 Tháng

Tháng 1

15 Tháng

Giờ học thứ hai~ thứ sáu
Buổi sáng9:00~ 10:30 Buổi chiều13:00~14:30
Buổi sáng10:50~ 12:20 Buổi chiều14:50~16:20
Khóa học sinh dự thính Người đã ở Nhật hay người có visa có thể ở lại Nhật thì bất cứ lúc nào cũng có thể nhập học . Nhưng để tiến bộ trong việc học tiếng Nhật, thì nên cùng nhập học với khóa học chính thức như khóa Tháng 4, khóa Tháng 7, khóa Tháng 10.
Khóa du học ngắn hạn Ở  kì mùa hè và mùa đông trường có các khóa học ngắn hạn. Trong khoảng visa ngắn hạn từ 1 tháng ~ 3 tháng  sẽ được học tiếng Nhật ở trình độ thích hợp. Ngoài ra còn có các lớp học ngoại khóa, như trải nghiệm văn hóa Nhật Bản, có thể hiểu biết sâu thêm về đất nước Nhật Bản. Sau khi kết thúc khóa học sẽ được cấp bằng nhận,