Liên lạc

Đối với các sự tư vấn và liên lạc khác nhau, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu dưới đây.

Đánh dấu * là chỗ cần phải điền

Tuỳ vào nguyện vọng của mỗi học sinh, chúng tôi sẽ chỉ hướng dẫn cẩn thận cho từng bạn, để các bạn vững bước trong tương lai.

Nếu có lo lắng về con đường học lên cao của mình, thì sẽ có các giáo viên cùng hỗ trợ tìm kiếm các trường đại học hay các chuyên ngành phù hợp nhất với mình.