Học sinh lớp mỹ thuật đã thi đỗ đại học!

Học sinh lớp mỹ thuật đã thi đỗ vào trường nguyện vọng 1 là đại học mỹ thuật ở Kyoto. Dự định học về chuyên ngành hoạt hình ở trường đại học. Xin chúc mừng!

2020.11.2

Tuỳ vào nguyện vọng của mỗi học sinh, chúng tôi sẽ chỉ hướng dẫn cẩn thận cho từng bạn, để các bạn vững bước trong tương lai.

Nếu có lo lắng về con đường học lên cao của mình, thì sẽ có các giáo viên cùng hỗ trợ tìm kiếm các trường đại học hay các chuyên ngành phù hợp nhất với mình.