Bắt đầu kỳ học mới bằng việc học online

Tuân theo lệnh tình trạng khẩn cấp ở Tokyo,

Học kỳ mới được bắt đầu từ 18 tháng 5 (thứ 2) đến 29 tháng

5 (thứ 6) sẽ thực hiện học online.

2020.5.18

Tuỳ vào nguyện vọng của mỗi học sinh, chúng tôi sẽ chỉ hướng dẫn cẩn thận cho từng bạn, để các bạn vững bước trong tương lai.

Nếu có lo lắng về con đường học lên cao của mình, thì sẽ có các giáo viên cùng hỗ trợ tìm kiếm các trường đại học hay các chuyên ngành phù hợp nhất với mình.