Thông báo nghỉ học

Để tránh tình trạng lây lan của virus Corona và tuân theo lệnh tình trạng khẩn cấp, để đảm bảo an toàn và phòng tránh lây nhiễm, thì trường sẽ nghỉ cho đến ngày mùng 6 tháng 5.

Các tiết học sẽ bắt đầu lại từ mùng 7 tháng 5. Tuy nhiên, tuỳ vào diễn biến dịch mà ngày giờ có thể bị thay đổi, nên khi đó sẽ được thông báo trên trang web của trường.

2020.4.15

Tuỳ vào nguyện vọng của mỗi học sinh, chúng tôi sẽ chỉ hướng dẫn cẩn thận cho từng bạn, để các bạn vững bước trong tương lai.

Nếu có lo lắng về con đường học lên cao của mình, thì sẽ có các giáo viên cùng hỗ trợ tìm kiếm các trường đại học hay các chuyên ngành phù hợp nhất với mình.