Trang web của trường Tokyo JE Language
đã được làm mới.

Trang web của trường Tokyo JE Language đã được làm mới.
Từ giờ rất mong nhận được sự giúp đỡ.
https://www.tokyoje.com/

2020.6.1

Tuỳ vào nguyện vọng của mỗi học sinh, chúng tôi sẽ chỉ hướng dẫn cẩn thận cho từng bạn, để các bạn vững bước trong tương lai.

Nếu có lo lắng về con đường học lên cao của mình, thì sẽ có các giáo viên cùng hỗ trợ tìm kiếm các trường đại học hay các chuyên ngành phù hợp nhất với mình.